با توسعه و گسترش صنعت در کشور و کاربرد ماشین آلات پیچیده و نا آشنا، آمار حوادث ناشی از کار در کارگاه ها و موسسات صنعتی و کارخانجات فزونی یافته است، همچنین استفاده روز افزون از وسایل نقلیه باعث افزایش حوادث ناشی از سوانح رانندگی شده است. در سال های اخیر نیز به دلیل کاهش درآمد نسبی خانوارهای ایرانی به علت تورم به خصوص در بخش هزینه های درمان، داشتن پوشش بیمه ای ارزان و مناسب ضروری به نظر می رسد. کلیه این عوامل همراه با حق بیمه مناسب و نازل بیمه های حوادث باعث گسترش این رشته بیمه ای در بین شرکت ها، گروه های کارگری، اصناف و طبقات کم درآمد جامعه شده است. در واقع بیمه های حوادث به منظور ارائه تامین مورد نیاز بیمه گزار در زمان فوت ناشی از حادثه، نقص عضو (کلی و جزئی)، از کار افتادگی دائم کامل یا جزئی و هزینه های پزشکی به صورت انفرادی، خانوادگی و گروهی ارائه می گردد.


تعاریف، اصطلاحات، مهمترین خطرات مشمول بیمه و استثنئات:
حادثه: عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
نقص عضو و از کارافتادگی دائم: منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
برخی از مهمترین حوادث تحت پوشش: غرق شدن، مسمومیت،  تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

برخی دیگر از خطرات به طور عادی تحت پوشش بیمه نامه حوادث نمی باشند مگر با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی. این خطرات عبارتند از:
- جنگ( به جز انفجار و یا عملکرد اوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
- زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.
- ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور.


جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :
- خودکشی و یا اقدام به آن.
- صدمات بدنی که که بیمه شده عمدا موجب آن می شود.
- مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان گردان.
- استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک.
- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.
- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
در بیمه حوادث، خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده قابل پرداخت نیست. نمونه این عمل غیر قانونی این است که شخص بیمه شده با وجود نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب و معتبر، رانندگی کرده و دچار حادثه شده باشد.

 

مهمترین انواع بیمه های حوادث:

بیمه حوادث انفرادی :
این بیمه رایج ترین نوع بیمه حادثه است که با توجه به نرخ مناسبی که دارد می تواند مورد استفاده تمامی افراد، با هر سطح درآمدی قرار گیرد. بیمه شده در این نوع بیمه حادثه، در تمامی ساعات شبانه روز و بدون محدودیت مکانی تحت پوشش بیمه گر است. در بیمه نامه حوادث انفرادی افراد از بدو تولد تا حداکثر 80 سالگی تحت پوشش می باشند.  در این نوع بیمه نامه، عامل تعیین حق بیمه، شغل بیمه شده است؛ چرا که هر چه شغل بیمه شده خطر بیشتری داشته باشد، ریسک بوجود آمدن حادثه نیز برای او بیشتر است.
 به همین منظور مشاغل به 5 دسته تقسیم شده که عبارتست از:
طبقه 1) این طبفه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیت های روزمره خود با حداقل خطر متصوره رو به رو می باشند. از قبیل کارکنان اداری و دفتری و افرادی که صرفا در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازند.
طبقه 2) این طبقه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیت های روزمره خود در مقایسه با اشخاص طبقه 1 با خطرات نسبی بیشتری مواجه هستند و معمولا علاوه بر استفاده از نیروی فکری٬ با دستشان کار می کنند اما کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود. از قبیل دندان پزشکان٬ مهندسین ناظر، دوزندگان و انبارداران. 
طبقه 3) این طبقه شامل اشخاصی می گردد که متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اکثر آنها معمولا با ماشین و ادوات صنعتی کار می کنند از قبیل فیلم برداران و رانندگان آژانس.
طبقه 4) این طبقه شامل اشخاصی می گردد که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پر خطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پر خطر می باشد.کارگران غیر ماهر صنعتی که به کارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد رو به رو هستند نیز در این طبقه قرار دارند. از قبیل پرس کار فلز و بارانداز و کارگران ساختمانی.
طبقه 5) این طبقه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیت روز مره خود با بیشترین خطر مواجه هستند از قبیل خلبانان آزمایشی٬ کارگران معادن زیرزمینی و هنر پیشه ها و آتش نشان ها.


  

بیمه حوادث خانواده : 
بیمه گران علاوه بر اینکه باید سود قابل توجهی را نصیب بنگاه اقتصادی و سهام داران خود نمایند، یک مسئولیت اجتماعی نیز دارند که در برخی از مواردلازم است به آن عمل نمایند. در همین راستا با توجه به لزوم وجود تامین بیمه گر در صورت بروز حوادث برای خانواده ها، بیمه گران در این نوع بیمه نامه شغل بیمه شدگان را ملاک قرار نمی دهند. این یعنی افراد یک خانواده اگر به صورت کلی تحت پوشش قرار گیرند، بیمه گر با اعلام یک نرخ کلی، پوشش های بیمه حادثه را به تمام اعضای خانواده ارائه می دهد. در این نوع بیمه افراد خانواده از بدو تولد تا حداکثر 80 سالگی تحت پوشش خواهند بود.
نکته مهم در این نوع بیمه نامه این است که سرمایه فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائمی ناشی از حوادث برای تک تک افراد خانواده ولیکن سرمایه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای مجموع افراد خانواده می باشد.

   


بیمه حوادث گروهی (شرکتی) :
در این بیمه نامه بیمه شدگان عبارتند از كليه كاركنان شاغل بيمه گزار مشروط بر اينكه مشخصات آنان در شروع قرارداد و يا در طول مدت اعتبار آن (جهت مستخدمين جديد)  توسط بيمه گزار معرفي و به تأييد بيمه گر رسيده باشد. حداكثر سن بيمه شده جهت پوشش بيمه هاي حوادث گروهی 75 سال تمام مي باشد. مگر آنکه در شرایط خصوصی توافق دیگری صورت گرفته باشد

- در صورت صدور بیمه حوادث گروهی برای یک مجموعه صدور بیمه نامه برای همسران و فرزندان اعضای گروه نیز امکانپذیر است.

 

بیمه حوادث تحصیلی :
این بیمه مخصوص کسانی است که به نوعی اشتغال به تحصیل دارند. بیمه گر در این بیمه نامه با عقد قرارداد گروهی با موسسات آموزشی مانند مدارس، دانشگاه ها، هنرستانها، مهد کودکها، و سایر مراکز آموزشی؛ دانش آموزان، دانشجویان، هنرجویان و یا کودکان این مراکز را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد. در این نوع بیمه نامه افراد از بدو تولد تا حداکثر 75 سالگی تحت پوشش خواهند بود مگر اینکه در شرایط خصوصی قرارداد توافق دیگری صورت گرفته باشد.

  شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص

دانلود بروشور عمر و حوادث

درباره ما

بيمه ملت،‌ داراي توانايي و تجربه بسيار در ارائه محصولات متنوع بيمه اي به اشخاص حقيقي و نيز صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مي باشد. تيم مديريتي بيمه ملت،‌ تلفيق مجموعه مهارتها و ارتباطات صنعتي باعث ايجاد نظامي پيشرو و متحول در ارائه خدمات بهينه به مشتريان،‌ ايجاد رضايتمندي در آنها و كسب استانداردهاي بيمه اي شده است.

خدمات ما

تماس با ما

آدرس:تهران،فاطمی غربی تقاطع اعتمادزاده،روبروی سفارت پاکستان،پلاک 260 طبقه دوم

تلفن: 7-66945716
فکس : 66439726
همراه: 09128005532
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بالا